Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

1. Toiminnan tarkoitus

Käpylän seniorit ry on puolueisiin sitoutumaton, Helsingin kansallisen senioripiiriiin kuuluva yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ikääntyvän senioriväestön hyvinvoinnin ylläpitäminen, omatoimisuuden lisääminen ja sosiaalisten erojen kaventaminen. Yhteistyötä tehdään alueen muiden toimijoiden ja yhdistysten sekä Kansallisen seniooriliiton ja Helsingin kansallisen senioripiirin kanssa.

2.Jäsentoiminta

Jäsentilaisuudet pidetään Karjalatalon Wiipurisalissa, Käpylänkuja 1, kuukauden 1. ja 3. torstaina.Tammi-, touko-, syys-, ja joulukuussa jäsentilaisuuksia järjestetään vain kerran.
Sääntöjen edellyttämät kevät-, ja syyskokoukset pidetään maaliskuussa ja marraskuuss.
Jäsentilaisuuksien vapaan osuuden merkitys on yhteisöllisyyden kokeminen. Vierailijoiden monipuoliset esitelmät puolestaan aktivoivat kiinnostusta eri elämänalueisiin.
Kuntouttavana toimintana on keskustelupiiri, joka kokoontuu eri aiheiden parissa viisi kertaa vuodessa.
Toimintakyvyn säilyttämiseksi ja yksinäisyyden poistamiseksi järjestetään tutustumiskäyntejä näyttelyihin, museoihin ja muihin kohteisiin  sekä tehdään konsertti ja teatterikäyntejä. Perinteinen kevätretki lähiseudun mielenkiintoiseen kohteeseen on toukokuussa.
Juhlistamme jäsenten syntymäpäiviä heidän aktiivisesti täyttäessään 70v, 75v, 80v jne
Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään joulukuussa 2020
Jatkamme aktiivisesti uusien jäsenten hankintaa.

3. Lähimmäistyö

Huolehditaan jäsenten hyvinvoinnista mahdollisimman monipuolisen toiminnan avulla.

4. Tiedotus

Jäsentilaisuuksista ja muista tapahtumista ilmoitetaan tammi- ja syyskuun jäsentiedotteissa, kuukausitapaamisissa sekäyhdistyksen kotisivuilla ja alueen kaupunginosalehdissä.

5. Varainhankinta

Yhdistys perii jäsenmaksua. Tuloja saadaan kahvituksesta ja arpajaisista.
Anotaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta avustusta kokoontumistilojen vuokraan, tiedottamiseen sekä seniori-ikäisten toimintakykyä ylläpitävään toimintaan.