Edunvalvonta

Jäsenyytesion meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Alueelisesti Helsingin piirin alueella
Helsingin Senioripiiri osallistuu paikallistason edunvalvontaan Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:ssä (HEJ), joka on helsinkiläisistä eläkeläisjärjestöistä koostuva yhdistys. Piirillämme on myös edustaja vanhusneuvostossa.

Yhdistyksemme toteuttaa edunvalvontaa Helsingin Senioripiirissä toimivien edustajinsa välityksellä.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurein kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n